Informace o oddílu

41. oddíl Junáka Brno

Náš oddíl


Jsme oddíl, který od svého založení působí v Brně - Masarykově čtvrti. Chodí k nám kluci i holky už od 5 let. Nejmladší (do 7 let) jsou v družině společně, starší chodí na každotýdenní schůzky odděleně podle pohlaví a od 15 let jsou zase všichni pohromadě. Oddílové akce potom bývají zpravidla pro všechny, i když některé akce jsou, jak je vidět v termináříku, přístupné jen mladším a jiné starším. Na vedení oddílu se podílí jak starší vedoucí s potřebnými kurzy a kvalifikacemi, tak ti starší z našich mladších členů.

Naším cílem vždy bylo pomáhat našim členům rozvíjet se v co možná nejpestřejší škále dovedností, o což se snažíme jak pasivními vzory, tak programy s konkrétním zaměřením. Obzvlášť důležité jsou pro nás ale dovednosti, které jsou potřebné pro orientaci v (nejen) dnešním světě a které jsou předpokladem kvalitní občanské společnosti – zejména komunikační schopnosti v rámci kolektivu, kritické myšlení a navazování zdravých dlouhodobých mezilidských vztahů. Také se řídíme pravidlem „Ve zdravém těle, zdravý duch“

Klubovna 41. smíšeného oddílu

se nachází v suterénu domu na Kampelíkové ulici 13. Oddíl ji využívá od roku 1991, zpočátku v nájmu, od roku 1999 ve vlastnictví. Klubovna má slušně vybavenou kuchyňku, prostory pro hraní i pro uskladnění našeho vybavení. Občas ji za symbolický poplatek půjčujeme (zejména na nocování) členům jiných oddílů.Oslava oddílu

Jak vypadají naše schůzky, výlety, výpravy a tábory?

Důležitým rysem naší činnosti je její soustavnost a pravidelnost. Schůzky se konají jednou týdně kromě školních prázdnin a trvají 1 - 2 hodiny podle stáří dětí v družině. Rádcové na ně připravují program specifický pro potřeby konkrétní družiny obsahující jak zábavné, tak naučné prvky. Jednou měsíčně pak máme schůzky celoddílové s principiálně podobným programem.

Zahajovací výletJednodenní výlety slouží k utužení kolektivu a turistické zdatnosti, pobytu na čerstvém vzduchu a poznávání zajímavých míst v okolí Brna. Trasa bývá zpravidla okolo 10km a pochod je proložen hrami. Každý měsíc máme takovýto výlet jeden.

Vícedenní výpravy (které jsou jen pro starší 11 let) pořádáme většinou o prodloužených víkendech, jednu na podzim(do budovy) a jednu na jaře(pěší). Na nich se věnujeme většinou „tradičněji skautskému programu“. Učíme se samostatnosti (vaření, stavba přístřešku, nošení si vlastního vybavení), ale také často zařazujeme programy týkající se přírody, turistiky, či zdravovědy.

Tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti oddílu. Děláme tu největší pokroky ve všech oblastech naší činnosti, trávíme čas všichni spolu mimo rušivé vlivy civilizace a obohacujeme se navzájem. Na provozu akce (stavba a bourání tábořiště, vaření, zásobování apod.) se podílíme všichni co možná nejrovnějším dílem, dle svých možností daných věkem a schopnostmi.Tábor

Chceme se neustále zlepšovat a tak jsme (kromě toho, že čerpáme inspiraci v jiných oddílech) vděční za jakékoliv připomínky, návrhy, či zpětnou vazbu, kterou dostáváme jak od našich členů, tak jejich rodičů – neváhejte se proto na nás s čímkoliv obrátit!

Naše středisko

(podrobněji na webových stránkách střediska.)


Junák - český skaut, středisko Řehoře Mendla Brno, z. s.

Lilie

kontaktní email: stredisko.rm@gmail.com

Sídlo: Kampelíkova 124/13, Stránice, 602 00 Brno
IČO: 62 157 400
Č. účtu: 2100791144 / 2010 (Fio banka)

Statutární orgán: Švaříčková Alena, vůdkyně střediska

Středisko je sdružení několika oddílů(v našem případě šesti), které mají společné finančnictví a pomáhají si navzájem zlepšovat svou činnost. Každý oddíl má pak svého plnoletého vůdce, který má na starost svůj oddíl a práci s jeho členy.

Junák - český skaut

Více informací naleznete na webových stránkách Junáka.

Junák je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náb. vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Se svými 57 000 členy je největším občanským sdružením dětí a mládeže v ČR. Je členem světových organizací, které sdružují milióny skautů po celém světě. Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu se zásadami stanovenými zakladateli skautského hnutí.

Věříme, že každý jednotlivec je schopný dosáhnout změny ve světě a naše členy se snažíme vybavit tak, aby toho byli schopni a aby se snažili o změnu k lepšímu.

Metody skautingu

Stanovených cílů se snaží skauting dosáhnout:

> soustavnou výchovou ve skautských oddílech (v pozitivně motivovaném a dlouhodobě pracujícím společenství),
> životem podle skautského slibu a zákona (propracovaný morální kodex),
> v souladu s přírodou,
> prací v malých skupinkách (družinách),
> výchovou dětí navzájem - chlapci a děvčata jen o něco málo starší působí na své mladší kamarády,
> učením praktickou činností a dalšími metodami.

Erik Vůdce i jeho spolupracovníci jsou spíše jako uznávaní starší kamarádi, ke členům a jejich potřebám přistupují individuálně.